-renser det som skal ut i naturen
Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon

Biorens - biologisk/kjemisk minirenseanlegg for hus og hytter

Biorens Skandinavia leverer renseanlegg til et stort spekter av brukerbehov. Alt fra enkeltstående husholdninger til felles renseanlegg for små nabolag og hyttegrender, men også til næringsvirksomhet der offentlig kloakkanlegg ikke er tilgjengelig. Felles renseanlegg øker både rense- og kostnadseffektiviteten der topografiske- og avstandsforhold gjør dette mulig. Minirenseanlegget er basert på naturlige biologiske prosesser. Anlegget har innbygget kjemisk tilleggsmodul for økt renseeffekt av fosfor og nitrogen. Anleggene har lave driftkostnader, enkelt vedlikehold og tar de beste miljøhensyn. Minirenseanlegget er sertifisert av Sintef i henhold til nye og strengere krav for installasjon og drift av minirenseanlegg i Norge. Sertifikatet vedlagt følger forskrifter gitt i Plan- og Bygningsloven og tilfredsstiller normen NS-EN 12566-3:2005 (med nasjonalt tilegg).

 

.

E-mail: larsknut@biorens.no  |  Telefon: +47 908 76 448