-renser det som skal ut i naturen
Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon

Biorens - biologisk og kjemisk rensing

Avløp består av kloakk fra toalett og gråvann fra kjøkken, bad, vaske- og oppvaskmaskiner. Kloakk er helt nødvendig for at de biologiske renseprosessene skal fungere. Hovedelementer i renseprosessen er fjerning av fosfor som tilføres fra såpe, vaskemidler og bakterier. Det andre elementet er fjerning av ammoniakk som holder nitrogen bundet til vann. Største nitrogenkilde er urin, men finnes også som bestanddel i konserveringsmidler tilsatt bl.a. kjøtt.

Minirenseanleget har biologisk rens som hovedprinsipp, men konstruert for tilsetning av kjemikaler. Formålet med det kjemiske tillegget er nesten total fjerning av fosfor, og det fjerner nesten all nitrogen. Dette er en omfattende og komplisert prosess. Fjerning av fosfor skjer ved tilsetning av små mengder aluminium sulfat som doseres automatisk av egen pumpe. Hele renseprosessen blir utført i en sylinderformet tank av polypropylen. Først flyter avløpsvannet inn i en anaerob sone hvor mekanisk forrens finner sted (2). Den sonen er delt inn i flere kammer adskilt med vegger, og avløpsvannet sirkulerer mellom disse. Videre ved hjelp av tyngdekraft flyter avløpsvannet over til anaerob fermenteringssone (3), blander seg med aktivert slam og flyter videre til avnitrifiseringssonen (4). Herfra flyter avløpsvannet inn i den aerobe sonen (5). Den komprimerte luften blir distribuert via et luftspredningselement som sikrer en jevn boblestrøm (6) som tilføres den aerobe sonen og sikrer jevn sirkulasjon av det aktive slammet. Lufttilførselen kommer fra det eneste mekaniske elementet i systemet luftkompressoren (9). I den aerobe sonen fortsetter oksiderings- og nitrifiseringsprosessene. Restslammet flyter så over i bunnen av sedimenteringskammeret (7), og her blir aktivt slam hevet ved lufttilførsel for å bli resirkulert til avnitrifiseringssonen (anaerob) eller nitrifiseringssonen (aerob) i anlegget.

E-mail: larsknut@biorens.no  |  Telefon: +47 908 76 448