-renser det som skal ut i naturen
Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon

- biologisk og kjemisk rensing

AT-3,1 AT-3 AT-2,2

Diameter: 140 cm, Høyde: 220 cm.

Leveres i størrelsene AT-8 til AT-50

 

 

E-mail: larsknut@biorens.no  |  Telefon: +47 908 76 448