-renser det som skal ut i naturen
Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon

AT-20 - Tekniske spesifikasjoner

AT-20

 

Diameter: 205 cm
Høyde: 270 cm
Høyde bunn innløp: 220 cm
Høyde bunn utløp: 200 cm
AT-20  
E-mail: larsknut@biorens.no  |  Telefon: +47 908 76 448