-renser det som skal ut i naturen
Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon

AT-50 - Tekniske spesifikasjoner

 AT-50

 

Diameter: 295 cm
Høyde: 300 cm
Høyde bunn innløp: 280 cm
Høyde bunn utløp: 260 cm
AT-50  
E-mail: larsknut@biorens.no  |  Telefon: +47 908 76 448