-renser det som skal ut i naturen
Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon

AT-15 - Tekniske spesifikasjoner

AT-15

 

 

Diameter: 205 cm
Høyde: 220 cm
Høyde bunn innløp: 170 cm
Høyde bunn utløp: 150 cm
AT-15  
E-mail: larsknut@biorens.no  |  Telefon: +47 908 76 448