-renser det som skal ut i naturen
Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon

AT-30 - Tekniske spesifikasjoner

AT-30

 

 

Diameter: 230 cm
Høyde: 300 cm
Høyde bunn innløp: 250 cm
Høyde bunn utløp: 230 cm
AT-30  
E-mail: larsknut@biorens.no  |  Telefon: +47 908 76 448