-renser det som skal ut i naturen
Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon

AT-40 - Tekniske spesifikasjoner

 AT-40

 

Diameter: 285 cm
Høyde: 270 cm
Høyde bunn innløp: 220 cm
Høyde bunn utløp: 200 cm
AT-40  
E-mail: larsknut@biorens.no  |  Telefon: +47 908 76 448