-renser det som skal ut i naturen
Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon

AT-10 - Tekniske spesifikasjoner

AT-10

 

Diameter: 175 cm
Høyde: 220 cm
Høyde bunn innløp: 150 cm
Høyde bunn utløp: 125 cm
AT-10  


E-mail: larsknut@biorens.no  |  Telefon: +47 908 76 448